Behöriga domare i Sverige
Domare nivå 2
Domare nivå 1
 
Ringdomare - utbildningar
SVENSKA NATIONELLA DOMARRÅDET
Vid önskemål om att arrangera en domarutbildning kontakta någon av utbildarna nedan:
 

SND-ledningsgrupp
Master Mimmi Oskarsson, 7 Dan - Mariestad
Master Peter Logozar, 7 Dan - Ljungby
Arto Alahäivälä, 6 Dan - Stockholm
Magnus Ljungren, 5 Dan - Trollhättan
Oscar Aspelin, 4 Dan - Torslanda

SND-domare för år 2022
Master Dydiszko Swavek
Master Enander Niklas
Master Hansson Håkan
Master Logozar Peter
Master Oskarsson Mimmi
Alahäivälä Arto
Andersson Robert
Aspelin Oscar
Carlström Patrik
Dydiszko Petra
Eriksson Örjan
Hoffman Mattias
Holmberg Anders
Holmblad Niclas
Hovelius Maria
Hyllander Fredrik
Ivarsson Johan
Johansson Ove
Känngård Markus
Ljunggren Magnus
Malaga Oskar
Nisula Kristian
Olsson Gustav
Salomonsson Daniel
Wittebo Markus

 
DOKUMENT
Nationellt domarreglemente
Kursrapport nivå 1
Kursrapport nivå 2
 
På uppdrag av Svenska ITF Förbundets styrelse leds domarverksamheten inom förbundet av Svenska Nationella Domarrådet (SND).