Behöriga domare i Sverige
Domare nivå 2
Domare nivå 1
 
Ringdomare - utbildningar
SVENSKA NATIONELLA DOMARRÅDET
Vid önskemål om att arrangera en domarutbildning kontakta någon av utbildarna nedan:

Nationell Domaransvarig - utbildare för nivå 2
Mimmi Oskarsson, 6 Dan - Mariestad

Utbildare för nivå 1
Swavek Dydiszko, 8 Dan - Skövde
Håkan Hansson, 7 Dan - Frölunda
Peter Logozar, 7 Dan - Ljungby
Niklas Enander, 6 Dan - Stenungsund
Mimmi Oskarsson, 6 Dan - Mariestad
Robert Andersson, 6 Dan - Billdal
Markus Wittebo, 6 Dan - Frölunda
Petra Dydiszko, 5 Dan - Skövde
Håkan Magnusson, 5 Dan - Södertälje
Patrik Carlström, 5 Dan - Jönköping
Daniel Salomonsson, 5 Dan - Uddevalla
Anders Holmberg, 4 Dan - Floda
Magnus Ljunggren, 4 Dan - Trollhättan
Mattias Hoffman, 4 Dan - Kärra
Andreas Uppström, 4 Dan - Södermalm
Fredrik Hyllander, 4 Dan - Eskilstuna
Johan Ivarsson, 4 Dan - Trollhättan

 
DOKUMENT
Nationellt domarreglemente
Kursrapport nivå 1
Kursrapport nivå 2
 
På uppdrag av Svenska ITF Förbundets styrelse leds domarverksamheten inom förbundet av Svenska Nationella Domarrådet (SND).