Svenska ITF Förbundet
Information från Teknik- och Graderingskommittén

Utskick 2017-04-28

GRADERINGAR 1-2 DAN
Hantering av anmälan till graderingar för 1 samt 2 Dan ligger från och med nu helt i respektive klubbar, regioners och graderingsinstruktörens händer.
Hur väljer man att göra själva anmälan till graderingen är upp till varje graderingsinstruktör däremot hantering av beställningen av certifikat sker enligt följande:

1. Efter genomförd gradering/graderingar är ansvarig graderingsinstruktör obligerad att inom 3 veckor efter graderingen skicka via e-post SIF@itfsverige.se blanketten ”Samlingsblankett ansökan” för certifikat till 1-2 Dan.
Obs! Denna blankett skall administreras endast av ansvarig graderingsinstruktör.

2. Tillsammans med blanketten skall även foto på samtliga personer skickas in. Foton skall vara i bra upplösning och helst i formatet JPG. Se till att filen innehållande foto är döpt med respektive persons namn.

3. Betalning för beställda certifikat sker mot faktura som skickas från förbundet efter att ansökan har behandlats.

Viktigt!
Det är graderingsinstruktören som är ansvarig för att innan graderingen kontrollera att aspiranten uppfyller samtliga krav såsom ålder, genomförda kurser, träningstid sedan senaste gradering m.m. Det är även graderingsinstruktörens ansvar att fylla i den nya graden i TKD-passet i samband med graderingen.


GRADERINGAR 3-6 DAN
Från och med i år skall samtliga graderingar till grader 3-6 Dan genomföras på en Riksgradering.  Aspiranter för respektive grader skall anmäla sitt intresse genom att skicka via e-post SIF@itfsverige.se blanketten ”Ansökan till Riksgradering” senast 4 veckor innan graderingsdatumet.


DELGRADERING
För att gradera till graderna 3 Dan och högre måste man genomgå ett visst antal delgraderingar. Syftet med delgraderingarna är dels att teknik- och graderingskommittén får en överblick över graderingsaspiranter till högre grader inom SIF, dels att aspiranterna är aktiva under hela sin träningstid mellan graderingarna.
Ytterligare ett syfte är att aspiranterna får aktiv träningshjälp under sin träningstid mellan graderingarna.

Införande av delgradering:
1. Första tillfället för riksgradering i januari 2017 i samband med SNI. Första tillfället för delgradering.
2. Andra tillfället för riksgradering sker i perioden maj till augusti 2017 utan krav på delgradering för deltagarna. Andra tillfället för delgradering.
3. Tredje tillfället för riksgradering genomförs i perioden december 2017 till januari 2018 med krav på minst en delgradering för aspiranterna.
4. Införsel av krav på specifikt antal delgraderingar enligt reglementet fr.o.m. december 2018 - januari 2019.

Personer intreserade av att delta i Delgraderingen skall anmäla sitt intresse genom att skicka via e-post SIF@itfsverige.se blanketten ”Ansökan till delgradering” senast 4 veckor innan graderingsdatumet.

Detaljerad info om Riksgradering samt Delgradering finns i det Nationella Graderingsreglementet som finns tillgängligt på vår hemsida www.itfsverige.se


GRADERINGAR 7-8 DAN
För personer som önskar gradera sig till graden 7-8 Dan gäller att skicka in via e-post SIF@itfsverige.se blanketten ”Individual Black Belt Degree Application Form” i god tid innan planerad gradering, dock inte senare än 4 veckor innan.
För personer som önskar gradera sig till grader 7-8 Dan gäller samma blankett, dock hanteringen av anmälan sker tillsammans med ITF vilket kräver individuell behandling.
Observera att anmälan till 7-8 Dan ska ske senast 3 månader innan planerad gradering.


FRÅGEBANK, TEORIFRÅGOR FÖR GRADERING
Vi vill också informera att Frågebanken med 100 frågor med olika nivåer och olika ämnen nu finns för nedladdning på hemsidan.
Dessa frågor kommer användas som underlag vid teoritest i samband med Riksgraderingar.
Mer info om det finns i Nationella Graderingsreglementet.