Godkända graderingsinstruktörer
Med rätt att bedöma graderingar till Kup- och Dan-grader


Dydiszko Swavek, 8 Dan - Skövde

Enander Niklas, 7 Dan - Göteborg
Hansson Håkan, 7 Dan - Göteborg
Logozar Peter, 7 Dan - Ljungby

Alahäivälä Arto, 6 Dan - Stockholm
Andersson Robert, 6 Dan - Göteborg
Dydiszko Petra, 6 Dan - Skövde
Magnusson Lang Håkan, 6 Dan - Södertälje
Oskarsson Mimmi, 6 Dan - Skövde
Wittebo Markus, 6 Dan - Frölunda

Birgerson Mikael, 5 Dan - Mölndal
Carlström Patrik, 5 Dan - Jönköping
Eriksson Örjan, 5 Dan - Stockholm
Holmberg Anders, 5 Dan - Floda
Hyllander Fredrik, 5 Dan - Esklistuna
Känngård Markus, 5 Dan - Gnesta
Salomonsson Daniel, 5 Dan - Uddevalla

Andersson Michael, 4 Dan - Strängnäs
Drottz Henrik, 4 Dan - Partille
Eatserling Simon, 4 Dan - Partille
Hartner Georg, 4 Dan - Kungälv
Hoffman Mattias, 4 Dan - Kärra
Hovelius Maria, 4 Dan - Jönköping
Olsson Gustav, 4 Dan - Stenungsund

Ivarsson Johan, 4 Dan - Trollhättan
Johansson Ove, 4 Dan - Skövde
Johansson Tomas, 4 Dan Strängnäs
Karlsson Thomas, 4 Dan - Södermalm
Ljunggren Magnus, 4 Dan - Trollhättan
Malaga Oskar, 4 Dan - Göteborg
Malmenklev Patrik, 4 Dan - Kärra
Nisula Kristian, 4 Dan - Järna
Pierrou Andreas, 4 Dan - Stockholm
Plomgren Stefan, 4 Dan - Lindome
Rydberg Jonatan, 4 Dan - Partille
Uppström Andreas, 4 Dan - Södermalm


Godkända graderingsinstruktörer
Med rätt att bedöma graderingar endast till Kup-grader

Wennberg Lars, 4 Dan - Södertälje


Instruktörens graderingskompetens
Kompetensen för graderingsinstruktörer bestäms av ITF:s officiella regler med komplettering av SIF:s gällande regler för riksgradering i Sverige.

- Instruktör med 4 Dan kan gradera upp till 1 Dan.
- Instruktör med 5 Dan kan gradera upp till 2 Dan.
- Instruktör med 6 Dan kan gradera upp till 2 Dan (till 3 Dan som medlem i graderingskommitté för riksgradering).
- Instruktör med 7 Dan kan gradera upp till 2 Dan (upp till 5 Dan som medlem i graderingskommitté för riksgradering).
- Instruktör med 8-9 Dan kan gradera upp till 2 Dan (upp till 6 Dan som medlem i graderingskommitté för riksgradering).

Graderingar till 7-8 Dan kan genomföras endast av ITF:s graderingskommitté.
Graden 9 Dan tilldelas av ITF:s graderingskommitté och styrelse.

Deltagande i Svenska Nationella Instruktörsrådet (SNI) är obligatorisk för alla graderingsinstruktörer
Enligt Svenska ITF Förbundets årsmötesbeslut skall landets internationella instruktörer för att få mandat att bedöma graderingar till Dan-grader deltaga i minst en utbildning för det Svenska Nationella Instruktörsrådet under två på varandra följande år. I annat fall tillåts graderingar endast till Kup-grader.