Tack Sabumnim Robert
Som det tidigare annonserats har Robert Andersson lämnat styrelsen för Svenska ITF Förbundet av personliga skäl i slutet av maj.

 
 

2023-06-09
Robert har arbetat oavbrutet som ordförande för svensk ITF under åren 2006-2023. Vi tackar Robert för allt arbete under dessa 17 år och önskar honom framgångar i hans fortsatta TKD-karriär och i det privata livet. En officiell avtackning av Robert kommer arrangeras vid senare tillfälle.

Med anledning av ovanstående har styrelsen för SIF beslutat på ett styrelsemöte den 6 juni att arbetet inom SIF:s styrelse fortsätter oförändrat tills nästkommande förbundsstämma med en tillförordnad ordförande. Som tillförordnad ordförande har tidigare vice ordförande i styrelsen Master Swavek Dydiszko utsetts.