www.itfsverige.se
International DO Course
Spala, Polen / 28-30 oktober 2023
Text: Petra Dydiszko
Foto: Petra Dydiszko, Waldemar Dolecki

Den 22-24 september anordnades International Do Course (IDC). Platsen för kursen var olympiska centret i Spala i centrala Polen. För första gången på fyra år arrangerades denna kurs fysiskt och inte on-line vilket gjorde det mycket roligt och attraktivt för alla deltagare.

Under 14 timmars aktiv utbildningstid blandades, föreläsningar och gruppdiskussioner med fysiska övningar. I pauserna gavs tillfälle för deltagarna att umgås och utbyta erfarenheter över en kopp kaffe eller en bit mat, något som varit saknat under de senaste årens begränsningar på grund av pandemin.

Kursen leddes av internationella Do- och etikkommittén:
Master Janel Gauthier, Prof. Dr. 7 Dan - Kanada
Master Joliette Trân, 7 Dan - Kanada
Master Andreu Martínez, 7 Dan - Spanien

Kursen samlade ca 70 deltagare från: Polen, Slovakien, Ungern, England, Kroatien, Nederländerna och Sverige. Från Sverige deltog Master Swavek Dydiszko och Sabum Petra Dydiszko.