www.itfsverige.se
International Instructor Course (IIC) i Kina
Peking, Kina / 30 juni-2 juli 2017
Text & foto:  Gustaf Silvergran

Den 30 juni till 2 juli arrangerades 119:e International Instructor Course (IIC) i Peking. Kursen leddes av Grand Masters Hector Marano, Ung Kim Lang och Paul Weiler och arrangerades av ITF Taekwon-Do China Union. Jag var där som ende svensk deltagare, en möjlighet jag fick tack vare en halv-kinesisk familj som tränar hos oss i den lokala klubben i Linköping.
Det hela kändes mycket spännande då detta var mitt allra första IIC, och inte minst för att det dessutom var i enormt stora Peking. En stad med 30 miljoner invånare, ungefär lika många cyklar och mopeder, ca 5 miljoner bilar och  konstant runt 35 grader varmt under den här årstiden.

Kursen var som väntat väldigt lärorik och behandlade alla mönster, grepptekniker, självförsvar, step-sparring, fri sparring, kombinationstekniker samt en intressant del med anatomisk teori och praktik av korrekta och ergonomiska uppvärmingsövningar.

Som en röd tråd genom hela IIC fanns även den moraliska aspekten, ”Do”-delen av Taekwon-Do. En Dan-gradering hölls bakom stängda dörrar under lördagen där en av de få övriga västerlänningarna, Lisa Pitman från Storbritannien blev Master.

Av de 102 deltagarna var merparten från Kina med Ryssland som god tvåa. Bland de ryska deltagarna fanns del tävlande på högsta nivå. Under mönsterträningen, som oftast hölls av GM Marano, lades mycket betoning på tekniker och företelser som växt fram hos mönstertävlande i syfte att göra det mer estetiskt eller enklare, men som inte alltid är helt korrekta. Här var man mycket bestämd på att det skall vara korrekt snarare än tävlingsanpassat.

Liksom flera andra svenska deltagare på olika IIC runtom i världen redan konstaterat i sina artiklar, så kan även jag bekräfta att spridningen av kunskap och information inom vår egna nationella organisation fungerar väldigt bra, och jag kände mig oftast väl bekant med det som gicks igenom. Många av de kinesiska deltagarna hade höga grader, men deras organisation är väldigt ung i den meningen att de tillhört vår organisation mycket kort tid. Det märktes ofta då vi hade par-övningar där jag själv fick agera lite coach och hjälpa min partner med övningarna.

Tyvärr så rådde fotoförbud under hela kursen, med undantag av den sista halvtimmen då det var foto-session med Grand Masters. (Flera officiella foton finns på ITF´s hemsida.) Som västerlänning blev även jag själv ombedd att deltaga på en mängd foton, och fick flera inbjudningar att komma och hålla träningar i kinesiska klubbar.

På det hela taget var resan lyckad i alla aspekter. Väldigt mycket intryck både från IIC och från Peking. Och ingen resa till Kina är väl komplett utan en (trött) Yop Chagi på ”The Great Wall”!

Text: Gustaf Silvergran, Linköping