www.itfsverige.se
Kross- & specialtekniksläger Gnesta
Gnesta / 6-7 januari 2024
Text: Markus Känngård
Foto: : Markus Känngård, Roshni Kronstrand

Taekwon-Do året började med en helg med läger ägnad enbart åt tävlingsgrenarna kross- och specialteknik. Med en mindre skala deltagare från sju olika klubbar blev det en gemytlig och avslappnad stämning som bidrog till ett gott lärandeklimat.

Lägret arrangerades i Gnesta av Team Fighting & Fitness med de meriterade instruktörererna Markus Känngård VI Dan, Åsa Känngård III Dan och Dino Mujanovic III Dan.
De två dagarna vigdes åt en separat tävlingsgren var för sig.
 
Under lördagen stod det krossteknik på schemat och dagen inleddes med filosofin bakom Gnestas framgångar och att alla deltagare fick dela med sig av sina egna erfarenheter och tankar kring krossteknik. Dagen fortsatte med praktiska moment och varje tävlingsteknik inklusive de för damer nyinförda teknikerna gicks igenom i detalj i slutet av dagen gavs alla chansen att prova att genomföra teknikerna i en riktig krossmaskin men tävlingsplankor eller halvplanka. Många överträffade sig själva genom att lyckas med tekniker de aldrig ens tidagare gjort eller klarat av.
 
På söndagen var det dags för specialteknik och likt lördagen inleddes den i ett lugnt tempo med samtal kring det för dagen aktuella ämnet. Även under denna dags praktiska moment instruerades deltagarna grundligt i samtliga tävlingstekniker inklusive de för damer nyinförda teknikerna. Även förberedande övningar för varje teknik förevisades och övades. Under lägret deltog flera tidigare STL-medaljörer och aktiva tävalnde och kunde bidra med inspirerande hopp och utbyte av kunskap och ideer. Lägret avslutades med övningar för hoppstyrka och ett sista samtal och reflektion över dagen och lägret som helhet.

Tankar från deltagare och ledare under lägret:

”En fantastisk möjlighet till fördjupning i de grenar som ofta prioriteras lägre i den dagliga träningen. Enormt meriterade instruktörer som bjöd på både tips och tricks, samt gav kvalificerad, individuell feedback gjorde dagarna både utvecklande och roliga. Jag skulle önska att kross- och specialteknikläger blir ett årligen återkommande inslag, eftersom jag tror att det skulle vara ett starkt bidrag till att öka nivån i svensk Taekwon-Do, både direkt genom träningen och indirekt genom att skapa ambassadörer för grenarna ute i klubbarna. Otroligt fin lokal med allt som behövdes för att genomföra momenten. Helhetsbetyg: 5 av 5. Ett av de absolut bästa och roligaste Taekwon-Dolägren jag varit på.”
Helena Söderblom
Deltagare från Tyresö Taekwon-Do Academy

 
“Ett mycket uppskattat läger, ser fram emot fler. Alltid kul att umgås med andra som delar ens intresse. Jag har aldrig klarat ap palkup på en tävlingsplanka tidigare och ser fram emot att se om jag kan klara två. Har endast klarat yop chagi med två plankor ett fåtal gånger och nu satt den som en smäck på första försöket Grym uppvärmning och genomgångar med tips och mycket feedback från er instruktörer. Bra tips på hur man kan träna med mitsar och andra övningar som man kan fortsätta med för att bli spänstigare. Så jag åkte hem med nya tips och övningar att jobba vidare på samt att lära ut när jag håller pass.”
Pernilla Lundvall
Frölunda Taekwon-Do

“Tack för ett mycket bra, lärorik och välplanerat läger som gav mig mycket.                Trevliga och lyhörda ledare som man fick tid och prata med.”
Nicolas Laugerat
Mariefred Taekwon-Do
 
“En fantastisk helg där jag fick förmånen att dela med mig tillsammans med två andra i grenarna duktiga instruktörer och framstående utövare. Det känns otroligt inspirerande att sprida kunskap till deltagare med sådant stort intresse för dessa för Taekwon-Do ITF unika tävlingsgrenar oavsett om kunskapen är ämnad till dem själva eller till sina elever. Det ser lovande ut för kommande generationer. Planen är att detta läger kommer vara årligt återkommande.”
Markus Känngård VI Dan
Instruktör under lägret