www.itfsverige.se
Nationell Instruktörskurs
Skövde, 16 mars 2024
Text och foto: Petra Dydiszko

Lördagen den 16 mars var det återigen dags för en nationell utbildning i SIF:s regi. Denna dag var dock lite speciell då grundutbildningen för instruktörer har fått både ett uppdaterat kursmaterial och även ett något ändrat innehåll.

Utbildningen leddes av Master Swavek Dydiszko som har över 50 års erfarenhet från kamsportsträning och har varit med i arbetet med organisationsutveckling och teknisk utveckling från början av 90-talet till nutid för Svensk Taekwon-Do ITF. Assisterande utbildare var Petra Dydiszko.     

I utbildningen deltog ca 30 ledare från sju olika föreningar: Eskilstuna, Frölunda, Kärra, Linköping, Trollhättan, Skara och Skövde.

Röster från utbildningens deltagare:

Christoffer Kronstrand, Linköping:

Kursens innehåll är en kombination av både vetenskapligt underlag samt många års erfarenhet hos ledarna. Detta gör att kursens innehåll är relevant och flertalet av områdena ska bli roligt att själv testa på mina elever i hemmaklubben.

Ledarna uppvisar också stort engagemang vilket lyfter upp hela utbildningen och upplevelsen till nya höjder. Rekommenderar starkt denna utbildning för alla som instruerar elever i sina klubbar.

Tack för en lärorik, rolig och givande instruktörsutbildning.


Johan Haglund, Frölunda:

Det märks tydligt att Sahyun Swavek och Sabum Petra är proffs på det dom gör!

Tydligt klargörande av vad Taekwon-Do innebär och vikten av att vi lär ut det rätt till våra elever förmedlas på ett lättsamt och konkret sätt. Utbildningen gav också väldigt bra tankar om hur vi uppträder med tonläge, kroppsspråk och etikett och hur mycket det betyder. 

Utbildningen rekommenderas varmt och jag ser fram emot nästa!

Fredrik Mohlin, Skara:

Att delta i denna kurs var en upplevelse som överträffade mina föreväntningar. Master Swavek guidade oss med stort engagemang genom många ämnen. Allt från historian, bugningar, träningar, träningsupplägg och alla tävlingsmoment.

Hans stora engagemang och passion för Taekwon-Do kan inte annant än smitta av sig på oss andra som satt bakom borden.

Kursens struktur och innehåll var mycket genomtänkt och lätt att ta till sig. Man sitter en hel dag lyssnar och diskuterar med Master Swavek och Sabumnim Petra på ett väldigt trevligt vis. Man får många tips, ideér och verktyg för att utveklas som instruktör och utövare innom Taekwon-Do.

Kan bara varmt rekomendera denna kurs.


Sara Lundkvist, Eskilstuna:

En riktigt bra kursdag, där vi fick ta del av en hel del samlad kunskap och särskilt uppskattade diskussionerna i gruppen.