www.itfsverige.se
Svenskt Nationellt Domarråd
Skövde, 28 augusti 2022
Text och foto:Petra Dydiszko

Den 28 augusti genomfördes årets sammanträde för SND i Skövde.
SND (Svenskt Nationellt Domarråd) är den högsta instansen för domarutbildning i Sverige.

I årets SND deltog följande personer:

Alahäivälä Arto
Andersson Robert
Aspelin Oscar
Carlström Patrik
Dydiszko Petra
Dydiszko Swavek
Enander Niklas
Eriksson Örjan
Hansson Håkan
Hoffman Mattias
Holmberg Anders
Holmblad Niclas
Hovelius Maria
Hyllander Fredrik
Ivarsson Johan
Johansson Ove
Känngård Markus
Ljunggren Magnus
Logozar Peter
Malaga Oskar
Nisula Kristian
Olsson Gustav
Oskarsson Mimmi
Salomonsson Daniel
Wittebo Markus

Under utbildningen behandlades nationella frågor rörande domarverksamheten.

Under mötet utsågs även SND-ledningsgrupp bestående av följande personer:
Master Mimmi Oskarsson
Master Peter Logozar
Arto Alahäivälä
Magnus Ljungren
Oscar Aspelin