Ordföranden har ordet

2017-03-14

 
 

2016 var året då Svenska Taekwondoförbundets ITF sektionen övergick till att bli ett eget förbund, Svenska ITF Förbundet (SIF). Övergången har inte varit betungande för verksamheten då ITF redan hade en egen struktur. Vi märker däremot att de skyldigheter som det innebär att vara en egen juridisk person kommer kräva resurser. Det kommer att behövas en klar vision och arbetsplan för framtiden för att få verksamheten att rulla.

Vår styrka är att föreningarna breddar sin verksamhet och växer på flera områden. Detta har vi sett i det stadigt växande medlemsantalet från år till år. Något som kräver en bra instruktörsutbildning vilket vi kommer påbörja 2017 i linje med Svenska Taekwondoförbundets plan för förbundsutveckling.

Det gläder mig att vi äntligen har fattat beslut och genomfört riksgraderingar till högre svartbältesgrader. Jag är fast övertygad om att fler delar i vår idrott måste centraliseras för att öka kvalité och få en gemensam profil. Närmast kommer arbetet för Svenska Taekwon-Do ligan finnas i den verksamhetsplan som kommer genomföras 2017.
 
Jag är stolt över att ha fått förtroendet att vara ordförande för svensk ITF i 10 år. Det jag ser framför mig nu är något som jag har hoppats på under en lång tid. Jag är valbar och om årsmötet ger mig fortsatt förtroendet ser jag fram emot att leda vår utveckling ytterligare en period.
 
 
 
Robert Andersson
Ordförande
Svenska ITF Förbundet