Information gällande instruktörer inom Svenska ITF Förbundet


Instruktörer inom Svenska ITF Förbundet
Internationella instruktörer med graderingsrätt >
Instruktörer i Sverige med ITF licens >

Instruktörer med nationell utbidning
Grundutbildnig >Typer av instruktörskurser inom Svenska ITF Förbundet

Nationella utbildningar
- Grundutbildnig
- Specialistisk utbildning
- Elittränarutbildning
- Barnledarutbildning

Internationella utbildningar
- International Instructor Course (IIC)
- International Kids Course (IKC)
 -International Harmony Course (IHC)